Cover photo for Dinh Thi Dinh's Obituary
Dinh Thi Dinh Profile Photo

Dinh Thi Dinh

March 20, 1933 — January 21, 2024

Monroe

Dinh Thi Dinh

Funeral services for Ms. Dinh Thi Dinh, 90, of Monroe, LA, will be held 9:00 A.M. Monday, January 29, 2024, at Our Lady of Fatima Catholic Church in Monroe, LA, with Rev. Martin Thanh Nguyen officiating. Interment will follow in Mulhearn Memorial Park Cemetery. 

Ms. Dinh was born March 20, 1933, and passed away January 21, 2024. She was a member of Our Lady of Fatima Catholic Church in Monroe, LA.

Ms. Dinh was preceded in death by her husband, Vinh Dinh Pham and daughter, Nga Pham.

Survivors include two daughters, Ngoc Pham and Thuy Pham; and six sons, Quang Pham, Thang Pham, Hung Pham, Dung Pham, Tien Pham, and Tam Pham.

Pallbearers will be her six sons, Quang Pham, Thang Pham, Hung Pham, Dung Pham, Tien Pham, and Tam Pham. 

Visitation will be held from 4:00 P.M. until 6:00 P.M. at Mulhearn Funeral Home Sterlington Rd., Monroe, LA.

 

Lễ tang cho bà Đinh Thị Định, 90 tuổi, ở Monroe, LA, sẽ được tổ chức lúc 9 giờ sáng Thứ Hai, ngày 29 tháng 1 năm 2024, tại Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Fatima ở Monroe, LA, với Linh mục Martin Thanh Nguyen chủ trì. Lễ tạm giam sẽ diễn ra tại Nghĩa trang Công viên Tưởng niệm Mulhearn. 

Bà Định sinh ngày 20/3/1933 và mất ngày 21/1/2024. Cô là thành viên của Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Fatima ở Monroe, LA.

Trước cái chết của chồng, Phạm Vĩnh Định và con gái, Nga Phạm.

Những người sống sót bao gồm hai con gái, Ngọc Phạm và Thùy Phạm; và sáu người con trai, Quang Phạm, Thắng Phạm, Hùng Phạm, Dung Phạm, Tiến Phạm và Tâm Phạm.

Người chịu trách nhiệm sẽ là sáu người con trai của bà, Quang Phạm, Thắng Phạm, Hùng Phạm, Dung Phạm, Tiến Phạm và Tâm Phạm. 

Lễ viếng sẽ được tổ chức từ 4:00 chiều đến 6:00 chiều tại Nhà tang lễ Mulhearn Sterlington Rd., Monroe, LA.

 

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Dinh Thi Dinh, please visit our flower store.

Past Services

Visitation

Sunday, January 28, 2024

4:00 - 6:00 pm (Central time)

Mulhearn Funeral Home - Monroe

2308 Sterlington Road, Monroe, LA 71203

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Funeral Service

Monday, January 29, 2024

Starts at 9:00 am (Central time)

Our Lady of Fatima Catholic Church

3205 Concordia St, Monroe, LA 71201

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Interment

Monday, January 29, 2024

Mulhearn Memorial Park Cemetery

623 US-80, Monroe, LA 71203

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 1297

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree